×

Opmerking

Om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren werkt en om de website te beoordelen en te verbeteren, moeten we kleine bestanden (zogenaamde cookies) opslaan op uw computer. Meer dan 90% van de sites werkt op deze manier. In veel landen is het echter nodig dat u hiervoor eerst toestemming geeft. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op computers, laptops, tablets en mobiele telefoons geplaatst kunnen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze website, zal er een cookie met informatie naar ons worden toegezonden. De informatie is niet herleidbaar naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren
  • Analytische cookies om webverkeer te monitoren

U heeft cookies geweigerd. Dit besluit kan worden teruggedraaid.

Onze doelstellingen

Gemeenschapsontwikkeling

Het Wereld Kinder Fonds zet zich in voor programma's die zorgen voor gebouwen, water, sanitaire voorzieningen en andere belangrijke systemen voor kwetsbare mensen overal ter wereld. Onze missies omvatten de bouw van scholen, medische klinieken, het aanleggen van drinkwaterbronnen voor afgelegen dorpen, het geven van voorlichting over hygiëne en een voortdurende samenwerking met lokale gemeenschappen om de behoeften vast te stellen en om duurzame plannen te ontwikkelen voor het verbeteren en redden van levens in kwetsbare gemeenschappen.

Het gebrek aan infrastructuur in ontwikkelingslanden is meer dan alleen een ongemak. Voor de armen is het een dagelijks probleem dat zich vertaalt in minder toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs. Het Wereld Kinder Fonds heeft wereldwijd financiële steun geboden om medische klinieken op te zetten en te runnen en om scholen te bouwen in landen zoals Oeganda, de Filippijnen, Zambia, Kenia en Liberia.

In Liberia sponsort het WKF de dagelijkse activiteiten van een prenatale kliniek en babykliniek en een geboortecentrum. Het Wereld Kinder Fonds biedt ook financiële steun voor de dagelijkse activiteiten van een medische kliniek in Kenia die gezondheidszorg biedt aan arme kinderen en families.

Dankzij onze toegewijde partners en donateurs kunnen wij projecten en programma's steunen die gemeenschappen opbouwen en hoop geven aan dorpen en mensen die het moeilijk hebben.

Gezondheid

Bij het Wereld Kinder Fonds ondersteunen we zowel onmiddellijke actie als actie op de lange termijn om te voorzien in de behoefte aan gezondheidszorg van weeskinderen, kwetsbare kinderen en families. Sinds we zijn begonnen, hebben we duizenden hongerige kinderen te eten gegeven via onze levensreddende voedselprogramma's in de armste delen van de wereld. Het WKF ondersteunt ook projecten voor gezondheidszorg voor moeder en kind, en lokale gezondheidszorg voor mensen die in arme geografische gebieden wonen waar geen medische zorg beschikbaar is.

Veel van onze programma's verstrekken maaltijden aan kwetsbare kinderen in een onderwijsomgeving. Als kinderen op school te eten krijgen, helpt dat om honger te bestrijden en het zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en op school blijven. Daarmee wordt ook voorkomen dat kwetsbare kinderen en weeskinderen op straat gaan bedelen om te kunnen overleven. Andere door het WKF ondersteunde programma’s zijn gericht op kinderen in sloppenwijken. Naar schatting één miljard mensen wereldwijd wonen in sloppenwijken. Tegen 2030 zal dit aantal naar verwachting gestegen zijn tot twee miljard. In sloppenwijken heersen ziekten, er ligt veel vuil, en de omstandigheden zijn er onhygiënisch vanwege het dierlijk en menselijk afval dat er ligt. Ook zijn er veel hongerige kinderen.

Het Wereld Kinder Fonds ondersteunt voedselprogramma's die één maaltijd per dag verstrekken aan duizenden kinderen in sloppenwijken die in armoede leven.

Met uw vrijgevigheid vult u magen en redt u levens.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedraagt het overdrachtspercentage liefst 45%. Deze kinderen erven niet alleen een levensbedreigende ziekte, maar worden vaak ook nog wees. Naar schatting 17 miljoen kinderen hebben één of beide ouders verloren door hiv/aids. Het Wereld Kinder Fonds trekt zich het lot aan van onschuldige weeskinderen die besmet zijn met hiv en zorgt voor voedsel, onderdak, toegang tot medische zorg, onderwijs en economische kansen, en beschermt deze onschuldige kinderen tegen discriminatie en uitbuiting.

Bij het Wereld Kinder Fonds vinden wij dat ieder kind een kans op leven verdient.

Het Wereld Kinder Fonds zet zich in voor steun aan weeskinderen en kwetsbare kinderen overal ter wereld. Van de continenten Azië en Afrika tot de landen van de voormalige Sovjet-Unie is het onze doelstelling om het lijden van dakloze en in de steek gelaten kinderen te verlichten. Wij geloven dat ieder kind, overal ter wereld, liefde, onderdak en bescherming moet hebben.

Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, sturen wij zendingen met levensmiddelen, water, onderdak, kleding en medische apparatuur en geneesmiddelen. Het Wereld Kinder Fonds heeft wereldwijd voorzieningen gebracht naar families en kinderen die het slachtoffer zijn van tsunami's, orkanen, overstromingen, aardbevingen, oorlogen en conflicten tussen burgers. Onze missies richten zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, ontheemden en kinderen die wees zijn geworden als gevolg van rampen en conflicten tussen burgers.