Hiv/aidszorg voor onschuldige kinderen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedraagt het overdrachtspercentage liefst 45%. Deze kinderen erven niet alleen een levensbedreigende ziekte, maar worden vaak ook nog wees. Naar schatting 17 miljoen kinderen hebben één of beide ouders verloren door hiv/aids. Het Wereld Kinder Fonds trekt zich het lot aan van onschuldige weeskinderen die besmet zijn met hiv en zorgt voor voedsel, onderdak, toegang tot medische zorg, onderwijs en economische kansen, en beschermt deze onschuldige kinderen tegen discriminatie en uitbuiting.

Bij het Wereld Kinder Fonds vinden wij dat ieder kind een kans op leven verdient.