Hulpverlening bij rampen en aan vluchtelingen

Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, sturen wij zendingen met levensmiddelen, water, onderdak, kleding en medische apparatuur en geneesmiddelen. Het Wereld Kinder Fonds heeft wereldwijd voorzieningen gebracht naar families en kinderen die het slachtoffer zijn van tsunami's, orkanen, overstromingen, aardbevingen, oorlogen en conflicten tussen burgers. Onze missies richten zich op het verbeteren van de levenskwaliteit van kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, ontheemden en kinderen die wees zijn geworden als gevolg van rampen en conflicten tussen burgers.