Voedselprogramma's

Veel van onze programma's verstrekken maaltijden aan kwetsbare kinderen in een onderwijsomgeving. Als kinderen op school te eten krijgen, helpt dat om honger te bestrijden en het zorgt ervoor dat de kinderen naar school gaan en op school blijven. Daarmee wordt ook voorkomen dat kwetsbare kinderen en weeskinderen op straat gaan bedelen om te kunnen overleven. Andere door het WKF ondersteunde programma’s zijn gericht op kinderen in sloppenwijken. Naar schatting één miljard mensen wereldwijd wonen in sloppenwijken. Tegen 2030 zal dit aantal naar verwachting gestegen zijn tot twee miljard. In sloppenwijken heersen ziekten, er ligt veel vuil, en de omstandigheden zijn er onhygiënisch vanwege het dierlijk en menselijk afval dat er ligt. Ook zijn er veel hongerige kinderen.

Het Wereld Kinder Fonds ondersteunt voedselprogramma's die één maaltijd per dag verstrekken aan duizenden kinderen in sloppenwijken die in armoede leven.

Met uw vrijgevigheid vult u magen en redt u levens.