Het Wereld Kinder Fonds werkt samen met lokale instellingen. Wij mobiliseren onze middelen en bieden humanitaire hulp door samen te werken met lokale mensen en projecten overal ter wereld. Deze partnerschappen zorgen voor synergie en bevorderen de economische efficiency.

Our Onze principes

  • Wij ondersteunen basisorganisaties door mee te werken aan gevestigde lokale programma's. In de meeste crisisgebieden zijn al bekwame en opgeleide mensen aanwezig om te helpen. Wat ontbreekt is de coördinatie van en de toegang tot noodhulp van buitenaf. Hier speelt het Wereld Kinder Fonds een belangrijke rol. Wij overbruggen de kloof. In plaats van dure, buitenlandse specialisten te sturen, werken wij samen met de lokale bevolking, bureaus, programma's en projecten in de vele landen waar wij actief zijn.
  • Wij maken gebruik van sleutelindicatoren om het succes van de programma's te meten. Terwijl wij ondersteuning en humanitaire hulp verlenen aan behoeftige kinderen, bewaren wij onze integriteit en verantwoordelijkheid door middel van financiele controles, rapporten en inspecties ter plaatse en bezoeken aan programma's. Voorzien in de behoeften van noodlijdende kinderen is slechts een deel van onze verantwoordelijkheden. Rekenschap afleggen aan onze donateurs en degenen die ons steunen staat centraal bij elke actie.
  • Wij bieden strategische humanitaire hulp. Door strategische bondgenootschappen te sluiten met bedrijven, individuele personen en andere non-profitorganisaties zorgt het WKF voor een zo doeltreffend mogelijke besteding van de donaties. Via onze partnerschappen en netwerken ter plaatse richt het WKF zich op geografische gebieden waar crisis heerst en biedt het snelle en effectieve hulp.
  • Wij bieden zorg zonder onderscheid aan alle noodlijdende kinderen. Het WKF ondersteunt niet-sektarische en niet-discriminerende zorg aan arme kinderen over de hele wereld ongeacht ras, religie of geslacht. Daarnaast wordt een groot deel van ons uitvoeringsmodel ingezet om programma’s te ondersteunen die gericht zijn op het hele kind: lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel. Wij steunen programma’s die beogen in de steek gelaten kinderen tot goede burgers te maken en ze kansen te bieden om een goede werkethiek te ontwikkelen, zodat ze in de toekomst voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.