Basisbehoeften: Elk jaar sterven naar schatting 15 miljoen kinderen door honger. Het Wereld Kinder Fonds loopt voorop in de strijd tegen honger. In de Hoorn van Afrika worden miljoenen mensen door honger bedreigd. Meer dan een derde van alle kinderen in dat gebied is nu zeer ernstig ondervoed. Overal ter wereld bestrijden wij honger met zowel noodvoedselhulp als permanente voedselprogramma's in sloppenwijken en op scholen voor arme kinderen. Naast voedselhulp voorziet het WKF ook in de basisbehoeften door noodlijdende kinderen kleding, onderdak, schoolbenodigdheden en medische hulp te bieden.

Rampen, vluchtelingen en humanitaire hulp: Wij helpen in tijden van oorlog en bij natuurrampen en hongersnood. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, zorgen wij voor voedselhulp, water, onderdak en medische hulp. Het Wereld Kinder Fonds stelt wereldwijd hulpgoederen ter beschikking aan families en kinderen die het slachtoffer zijn van tsunami's, orkanen, overstromingen, aardbevingen, oorlogen en burgerconflicten.

Hulp aan kinderen: Wij vinden dat ieder kind een thuis moet hebben. Het Wereld Kinder Fonds bouwt en onderhoudt tehuizen en weeshuizen over de hele wereld. Wij geloven ook in het recht van ieder kind op onderwijs. Veel van de projecten en programma's die wij ondersteunen, bieden toegang tot onderwijs en betalen de kosten voor arme kinderen die in sloppenwijken wonen of in andere armoedige omstandigheden leven.

Gemeenschapsontwikkeling: Een van de oorzaken van kindersterfte is gebrek aan schoon water en sanitaire basisvoorzieningen. Elke dag overlijden meer dan 4000 kinderen aan ernstige diarree veroorzaakt door slechte sanitaire voorzieningen en een gebrekkige hygiëne. Meisjes in ontwikkelingslanden besteden vaak het grootste deel van de dag aan het halen van water voor hun families en moeten daarvoor elke dag gemiddeld 5,5 kilometer lopen. Het Wereld Kinder Fonds stelt financiële middelen beschikbaar voor gemeenschapsboorgaten en andere bronnen van schoon water. Wij nemen ook deel aan voorlichting over hygiëne en bieden financiële steun aan medische klinieken en scholen.

Doneer Vanaag Nog
×

Opmerking

Om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren werkt en om de website te beoordelen en te verbeteren, moeten we kleine bestanden (zogenaamde cookies) opslaan op uw computer. Meer dan 90% van de sites werkt op deze manier. In veel landen is het echter nodig dat u hiervoor eerst toestemming geeft. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op computers, laptops, tablets en mobiele telefoons geplaatst kunnen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze website, zal er een cookie met informatie naar ons worden toegezonden. De informatie is niet herleidbaar naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren
  • Analytische cookies om webverkeer te monitoren

View GDPR Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.