Netherlands

Privacyverklaring

Privacyverklaring Wij weten dat u uw vertrouwen in ons heeft gesteld. Daarom zien wij het als onze plicht om uw privacy te beschermen. Op deze pagina willen wij u op een transparante manier informeren over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. In onze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees dit beleid zorgvuldig door; door uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van alle informatie die u ons in overeenstemming met dit beleid ter beschikking stelt. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer onze privacyverklaring daarom regelmatig om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht aan ons beleid. Voor eventuele vragen over dit beleid kunt u telefonisch contact opnemen met onze Donateurservice via: 023 557 4766 of stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloakad88b38cc3d5fe2c29828bf07efb3422').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyad88b38cc3d5fe2c29828bf07efb3422 = 'info' + '@'; addyad88b38cc3d5fe2c29828bf07efb3422 = addyad88b38cc3d5fe2c29828bf07efb3422 + 'wereldkinderfonds' + '.' + 'nl'; var addy_textad88b38cc3d5fe2c29828bf07efb3422 = 'info' + '@' + 'wereldkinderfonds' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloakad88b38cc3d5fe2c29828bf07efb3422').innerHTML += ''+addy_textad88b38cc3d5fe2c29828bf07efb3422+'';   Over ons Het Wereld Kinder Fonds is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het helpen van kinderen overal ter wereld die te lijden hebben onder de gevolgen van armoede, ziekte, natuurrampen, hongersnood, misbruik, burgerconflicten en oorlog. Dankzij de vrijgevigheid van onze partners en donateurs maken wij een verschil. Samen veranderen wij het leven van de arme en noodlijdende kinderen in de wereld.   Het verzamelen van uw gegevens Indien u een donatie doet aan Wereld Kinder Fonds zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens vastleggen om uw donatie te verwerken   Het opslaan en verwerken van uw gegevens Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om de donaties die u doet te verwerken en te beheren. De volgende gegevens worden door ons opgeslagen: uw naam, adres, woonplaats uw geslacht (als u uw geslacht heeft ingevuld) uw telefoonnummer (als u hiervoor toestemming heeft gegeven) uw bankgegevens (indien van toepassing) Laat het ons weten als u vragen heeft.   Het gebruik van uw gegevens Het Wereld Kinder Fonds gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te houden over onze projecten en programma’s. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke voorkeuren. Het is voor ons heel belangrijk om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Op dit gebied voldoet het Wereld Kinder Fonds aan de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).   Het delen van uw gegevens Wij delen uw informatie met onze partners of dienstverleners om hen in staat te stellen diensten namens ons aan te bieden (bijvoorbeeld om donaties te verwerken en om u oproepen te sturen om een donatie te doen). Deze partners handelen alleen volgens onze instructies en zullen uw informatie niet gebruiken voor hun eigen doeleinden. Het Wereld Kinder Fonds heeft overeenkomsten gesloten met haar partners en dienstverleners om de veiligheid van uw gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te garanderen. Wij kunnen uw gegevens eventueel ook met andere organisaties uitwisselen. Mocht u bezwaar hebben tegen deze uitwisseling, dan kunt u dit op een eenvoudige manier aan ons laten weten (zie Contactinformatie).   Het beschermen van uw gegevens Om de gegevens die wij verwerken te beschermen, maken we gebruik van passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen waarin uw data wordt opgeslagen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn op grond van hun functie. Daar wij een internationale organisatie zijn, bevinden uw data zich in een database buiten Nederland. Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om zeker te stellen dat uw privacyrechten beschermd blijven.   Toegang krijgen tot of het bijwerken van uw gegevens of uitschrijven U kunt op elk moment inzage vragen in uw gegevens die wij hebben opgeslagen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend en moet uw naam, adres en een kopie van een geldig identiteitsbewijs bevatten. Wij zullen u vervolgens een overzicht van uw gegevens toesturen. Als u uw data wilt bijwerken of uzelf wilt uitschrijven van de mailinglijst, kunt u ons dit ook laten weten (zie Contactinformatie). Uw rechten voor persoonlijke gegevens U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens of om uw gegevens bij te werken en om uzelf uit te schrijven. U heeft het recht om bezwaar te maken. Dit houdt in dat u bezwaar mag maken tegen het gebruik van uw gegevens door het Wereld Kinder Fonds voor liefdadigheidsdoeleinden. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van uw gegevens door het Wereld Kinder Fonds.   Bewaringstermijn van gegevens Wij bewaren uw gegevens voor zolang wij dat noodzakelijk achten. Zo kunnen wij door u aangevraagde diensten en informatie aanbieden, uw relatie met ons beheren en ervoor zorgen dat wij geen contact met u opnemen als u heeft aangegeven dit niet te willen. Hiermee voldoen wij aan de gestelde wettelijke bepalingen. Daarnaast worden sommige gegevens bewaard omdat dit vereist is voor financiële en/of fiscale verplichtingen.   Contactinformatie U kunt ons op de volgende manieren bereiken: stuur een brief naar: Stichting Wereld Kinder Fonds, Planetenweg 5, 2132 HN Hoofddorp stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak629b4ecc7c335b60b879816b3ca1daca').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy629b4ecc7c335b60b879816b3ca1daca = 'info' + '@'; addy629b4ecc7c335b60b879816b3ca1daca = addy629b4ecc7c335b60b879816b3ca1daca + 'wereldkinderfonds' + '.' + 'nl'; var addy_text629b4ecc7c335b60b879816b3ca1daca = 'info' + '@' + 'wereldkinderfonds' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloak629b4ecc7c335b60b879816b3ca1daca').innerHTML += ''+addy_text629b4ecc7c335b60b879816b3ca1daca+''; bel ons via: 023 557 4766   Cookieverklaring Wij gebruiken cookies op onze website www.wereldkinderfonds.nl. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op computers, laptops, tablets en mobiele telefoons geplaatst kunnen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze website, zal er een cookie met informatie naar ons worden toegezonden. De informatie is niet herleidbaar naar persoonlijke gegevens. Wij gebruiken de volgende cookies: Functionele cookies om de website naar behoren te laten functioneren Analytische cookies om webverkeer te monitoren    

ANBI

Doelstelling De doelstelling van de Stichting is om te helpen bij het redden van hulpbehoevende kinderen overal ter wereld die in de steek zijn gelaten, gevaar lopen, worden uitgebuit, honger hebben, ziek zijn of lijden. De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.   Algemene gegevens Naam ANBI: Stichting Wereld Kinder Fonds Telefoonnummer: 023 557 4766 K.v.K.: 41216312 RSIN/Fiscaal nummer: 8052.48.511 Website adres: www.wereldkinderfonds.nl Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. document.getElementById('cloak90dc8bafeb01a1ee931e213c14536c84').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy90dc8bafeb01a1ee931e213c14536c84 = 'info' + '@'; addy90dc8bafeb01a1ee931e213c14536c84 = addy90dc8bafeb01a1ee931e213c14536c84 + 'wereldkinderfonds' + '.' + 'nl'; var addy_text90dc8bafeb01a1ee931e213c14536c84 = 'info' + '@' + 'wereldkinderfonds' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloak90dc8bafeb01a1ee931e213c14536c84').innerHTML += ''+addy_text90dc8bafeb01a1ee931e213c14536c84+'';     Adres: Planetenweg 5 Postcode: 2132 HN Plaats: Hoofddorp     Postadres: Planetenweg 5 Postcode: 2132 HN Plaats: Hoofddorp   Verantwoording Onze bestuurssamenstelling J. Lam voorzitter R. Kendrick sectretaris E. Lewis bestuurslid   Ons beleidplan Download hier ons beleidplan.   Ons beloningsbeleid Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten kunnen worden gedeclareerd.   Onze uitgeoefende activiteiten In het afgelopen boekjaar waren de activiteiten van de Stichting voornamelijk gericht op het helpen beschermen van kinderen tegen de zeven voornaamste oorzaken van sterfte en lijden. Concrete activiteiten die de Stichting, in samenwerking met haar projectpartners, heeft uitgevoerd zijn o.a. het verstrekken van voedselpaketten en medicijnen voor de bevolking van Somalië en Djibouti. Nog altijd worden miljoenen kinderen en hun families in de Hoorn van Afrika bedreigd door droogte, tegenvallende oogsten, hoge voedselprijzen, klimaatverandering en conflicten. Ook heeft de Stichting een doeltreffend programma in Nairobi, Kenia ondersteund, dat zich richt op de zorg voor noodlijdende kinderen. Wij verstrekken medische zorg, voeding en psychosociale hulp en hebben tevens een tijdelijk zorgprogramma voor ondervoede kinderen. De Stichting maakt gebruik van een thuiszorgprogramma om kinderen die het slachtoffer zijn van HIV te steunen. Dit doen wij door middel van de verspreiding van een uitgebreid zorgpakket met daarin onder meer: medische basiszorg en verpleging, hulpverlening, psychologische steun, preventievoorlichting en de stimulering van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de gemeenschap. Verder was de Stichting o.a. actief betrokken bij hulp op het gebied van onderwijs, voedsel en gezondheidszorg aan weeskinderen en volwassenen die lijden aan honger, ziekten en HIV/AIDS in Maputo en de provincie Gaza in Mozambique. Activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. ontplooien zijn terug te vinden in ons beleidsplan.   Financiele verantwoording Download hier onze jaarcijfers.

Subcategorieën

Het Wereld Kinder Fonds is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het helpen van kinderen overal ter wereld die te lijden hebben onder de gevolgen van armoede, ziekte, natuurrampen, hongersnood, misbruik, burgerconflicten en oorlog. Het hart en de ziel van het Wereld Kinder Fonds bent U. Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs maken wij een verschil. Samen veranderen wij het leven van de arme en noodlijdende kinderen in de wereld.

Onze doelstellingen