Privacyverklaring

Wij weten dat u uw vertrouwen in ons heeft gesteld. Daarom zien wij het als onze plicht om uw privacy te beschermen. Op deze pagina willen wij u op een transparante manier informeren over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

In onze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees dit beleid zorgvuldig door; door uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van alle informatie die u ons in overeenstemming met dit beleid ter beschikking stelt. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Controleer onze privacyverklaring daarom regelmatig om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht aan ons beleid.

Voor eventuele vragen over dit beleid kunt u telefonisch contact opnemen met onze Donateurservice via: 023 557 4766 of stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Over ons

Het Wereld Kinder Fonds is een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor het helpen van kinderen overal ter wereld die te lijden hebben onder de gevolgen van armoede, ziekte, natuurrampen, hongersnood, misbruik, burgerconflicten en oorlog. Dankzij de vrijgevigheid van onze partners en donateurs maken wij een verschil. Samen veranderen wij het leven van de arme en noodlijdende kinderen in de wereld.

 

Het verzamelen van uw gegevens

Indien u een donatie doet aan Wereld Kinder Fonds zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens vastleggen om uw donatie te verwerken

 

Het opslaan en verwerken van uw gegevens

Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om de donaties die u doet te verwerken en te beheren. De volgende gegevens worden door ons opgeslagen:

Laat het ons weten als u vragen heeft.

 

Het gebruik van uw gegevens

Het Wereld Kinder Fonds gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te houden over onze projecten en programma’s. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke voorkeuren.

Het is voor ons heel belangrijk om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Op dit gebied voldoet het Wereld Kinder Fonds aan de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Het delen van uw gegevens

Wij delen uw informatie met onze partners of dienstverleners om hen in staat te stellen diensten namens ons aan te bieden (bijvoorbeeld om donaties te verwerken en om u oproepen te sturen om een donatie te doen). Deze partners handelen alleen volgens onze instructies en zullen uw informatie niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.
Het Wereld Kinder Fonds heeft overeenkomsten gesloten met haar partners en dienstverleners om de veiligheid van uw gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te garanderen.

Wij kunnen uw gegevens eventueel ook met andere organisaties uitwisselen. Mocht u bezwaar hebben tegen deze uitwisseling, dan kunt u dit op een eenvoudige manier aan ons laten weten (zie Contactinformatie).

 

Het beschermen van uw gegevens

Om de gegevens die wij verwerken te beschermen, maken we gebruik van passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van onze systemen waarin uw data wordt opgeslagen. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn op grond van hun functie. Daar wij een internationale organisatie zijn, bevinden uw data zich in een database buiten Nederland.
Wij nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen om zeker te stellen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

 

Toegang krijgen tot of het bijwerken van uw gegevens of uitschrijven

U kunt op elk moment inzage vragen in uw gegevens die wij hebben opgeslagen. Dit verzoek kan schriftelijk worden ingediend en moet uw naam, adres en een kopie van een geldig identiteitsbewijs bevatten. Wij zullen u vervolgens een overzicht van uw gegevens toesturen.

Als u uw data wilt bijwerken of uzelf wilt uitschrijven van de mailinglijst, kunt u ons dit ook laten weten (zie Contactinformatie).

Uw rechten voor persoonlijke gegevens

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van uw gegevens door het Wereld Kinder Fonds.

 

Bewaringstermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor zolang wij dat noodzakelijk achten. Zo kunnen wij door u aangevraagde diensten en informatie aanbieden, uw relatie met ons beheren en ervoor zorgen dat wij geen contact met u opnemen als u heeft aangegeven dit niet te willen. Hiermee voldoen wij aan de gestelde wettelijke bepalingen.
Daarnaast worden sommige gegevens bewaard omdat dit vereist is voor financiële en/of fiscale verplichtingen.

 

Contactinformatie

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

 

Cookieverklaring

Wij gebruiken cookies op onze website www.wereldkinderfonds.nl. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webpagina op computers, laptops, tablets en mobiele telefoons geplaatst kunnen worden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze website, zal er een cookie met informatie naar ons worden toegezonden. De informatie is niet herleidbaar naar persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken de volgende cookies: