Een essentieel onderdeel van het uitvoeringsmodel van het Wereld Kinder Fonds is de verstrekking van maaltijden aan weeskinderen en kwetsbare kinderen in een schoolomgeving. Dankzij uw steun krijgen bijna 400 kinderen in Addis Abeba onderwijs en dagelijks een voedzame maaltijd. De kinderen die aan het programma deelnemen hebben ook toegang tot gezondheidszorg en medicijnen.

De ergste droogte in bijna zestig jaar heeft heel Oost-Afrika geteisterd. Het gevolg is een voedselcrisis die het leven van miljoenen mensen in Ethiopië, Somalië en Kenia bedreigt.

Ethiopië ligt in de Hoorn van Afrika en grenst aan Eritrea, Djibouti, Somalië, Kenia, Zuid-Soedan en Soedan. Het land heeft altijd al geleden onder droogte en hongersnood, politieke onlusten en burgeroorlogen met het aangrenzende Eritrea en Somalië.

Ethiopië is een van de armste landen in Afrika. Bijna twee derde van de bevolking is analfabeet. De economie drijft op de landbouw, die op zijn beurt weer afhankelijk is van regen. Doordat er te weinig regen valt verwacht het Wereldvoedselprogramma van de VN dat tien miljoen mensen in de Hoorn van Afrika voedselhulp nodig hebben.

Ook stijgt de inflatie in Ethiopië sterk. De economie is instabiel. Als gevolg daarvan blijven de prijzen van voedsel en medicijnen omhoogschieten. In het zuidoosten van Ethiopië zijn de voedselprijzen met naar schatting 117% gestegen voor dagelijkse voedingsmiddelen die de bevolking nodig heeft om te overleven.

Het door het WKF ondersteunde programma richt zich op kinderen en jongeren die in grote armoede leven in gemeenschappen zoals Gulele, een voorstad van Addis Abeba. De meeste mensen die in het gebied leven, werken als wevers, maar hun maandelijkse inkomen is niet voldoende om hun families goed te eten te kunnen geven.

Met uw doorlopende steun kunnen wij deze kinderen redden uit een situatie van honger en extreme armoede. Daarnaast krijgen zij de kans om naar school te gaan: een weg naar een betere toekomst.