In Garissa, in het noordoosten van Kenia, zijn de gevolgen van de grote droogte duidelijk te zien. Het is er warm en droog. Karkassen van geiten, koeien en kamelen liggen her en der verspreid langs de stoffige wegen. Ook de rivierbeddingen zijn leeg. Het water in de rivier de Tana, die door de stad Garissa loopt, staat gevaarlijk laag. Vanuit de lucht lijken de opgedroogde zijrivieren op bruine slangen die door het dorre land kronkelen.

Dit noodlijdende gebied grenst ook deels aan Somalië. Vluchtelingen uit Somalië die de grens naar het noorden van Kenia zijn overgestoken, maken het tekort aan voedsel en water nog erger. De mensen die net zijn aangekomen leggen een grote druk op de lokale middelen, terwijl de dorpelingen al moeite hebben om genoeg voedsel en water te vinden om te overleven. Het Rode Kruis in Kenia schat dat mensen te voet afstanden van liefst 30 kilometer afleggen op zoek naar water.

Onze missie in Garissa bereikt kwetsbare, hongerige kinderen die elke dag naar school gaan om een voedzame, levensreddende maaltijd te krijgen. Veel van de kinderen in het voedselprogramma zijn vluchtelingen uit het aangrenzende Somalië. Bijna alle kinderen in het gebied lijden onder de gevolgen van voortdurende burgeroorlogen, droogte, extreme armoede en chronische voedseltekorten.

"Mensen hebben het verkeerde idee dat ze het beter krijgen als ze uit Somalië weg kunnen komen en de grens met Kenia oversteken. In werkelijkheid is de situatie moeilijk aan beide kanten van de grens", zegt Jennifer Hatley, onze WKF-partner in Kenia.

De maaltijd die onze WKF-kinderen elke dag op school krijgen in ons Garissa-voedselprogramma is vaak de enige maaltijd of het enige beetje eten dat ze die dag krijgen. Volgens onze programmadirecteuren en de medewerkers hebben kinderen met een volle maag en schoon drinkwater meer belangstelling voor school en kunnen ze zich beter concentreren en zijn ze levendiger, actiever en minder vaak ziek.

Daarom hebben onze voedselprogramma's op scholen een meervoudige impact. Het belangrijkst is de positieve impact op de voeding en gezondheid van de kinderen. De maaltijden die ze elke dag krijgen bestaan voornamelijk uit rijst, maar ze bevatten ook sojablokjes voor de eiwitten, vitaminen, mineralen en gedroogde groente. De voedzame maaltijd is speciaal samengesteld om de levens van ernstig ondervoede en uitgehongerde kinderen te redden. Voor veel van de kinderen die aan ons programma deelnemen, is dit de enige betrouwbare voedingsbron waar ze op kunnen rekenen.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen die honger hebben of chronisch ondervoed zijn, problemen met leren kunnen hebben. Wij zijn altijd weer verbaasd over de verandering in de lichamelijke toestand en geestelijke alertheid van een kind zodra hij of zij dagelijks een voedzame maaltijd krijgt.

Tot slot zien wij een impact op het aantal kinderen dat naar school gaat. Er zijn aanwijzingen dat schoolvoedselprogramma’s een positieve invloed hebben op het aantal kinderen dat naar school gaat, vooral bij meisjes. Schoolmaaltijden zorgen ervoor dat meer kinderen naar school mogen en dat ze dagelijks onderwijs volgen.

Door de voortdurende steun van donateurs hebben de kinderen in Garissa weer reden tot lachen. Dit programma biedt niet alleen voedsel om te overleven, maar ook onderwijs. Er zijn twee wegen die leiden naar een betere toekomst met meer hoop.